Kontrola wojewody w podmiocie leczniczym

Jak udostępniać dokumentację medyczną?

Jak udostępniać dokumentację medyczną?

Jednym z najczęściej naruszanych praw pacjenta jest prawo do dokumentacji medycznej. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, jak uniknąć najczęstszych błędów związanych z udostępnianiem dokumentacji medycznej.

Jaka opłata za dokumentację medyczną?

Spora grupa naruszeń prawa wiąże się z pobieraniem zbyt wysokich lub w ogóle nienależnych opłat od pacjentów. Pamiętaj zatem:

  • nie pobieraj opłat za wydanie dokumentacji medycznej w oryginale;
  • pierwszą kopię dokumentacji medycznej udostępniaj bez opłat (więcej na ten temat tutaj)
  • jeżeli wydanie dokumentacji podlega opłacie – nie przekraczaj ustawowych limitów wysokości opłat (nie doliczaj więc na przykład kosztów wysyłki)

Nie można z regulacji maksymalnej wysokości opłat (…) wywodzić, że nie obejmuje ona kosztów udostępnienia np. przez przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego. Wyrok WSA w Warszawie, z 29.01.2018 r.

O jakich limitach mowa?

Maksymalna wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej – IV kwartał 2020 r.

  • wydanie odpisu lub wyciągu – maksymalnie 10,05 PLN brutto za stronę;

  • wydanie kopii lub wydruku – maksymalnie 0,35 PLN brutto za stronę;
  • wydanie dokumentacji na elektronicznym nośniku danych – 2,01PLN brutto

Wniosek o dokumentację medyczną – w jakiej formie?

O czym jeszcze powinieneś pamiętać, jeśli nie chcesz mieć na głowie Rzecznika Praw Pacjenta?

  • pacjent nie musi wskazywać celu udostępnienia dokumentacji medycznej (nieważne, czy chce sobie poczytać do poduszki, czy chce Cię pozwać – nie powinno Cię interesować);
  • nie wymagaj pisemnego wniosku o udostępnienie dokumentacji (pacjent może zażądać dokumentacji w każdej formie – ustnie, mailowo, telefonicznie, na piśmie.);
  • jeżeli pacjent chce kogoś upoważnić do dostępu do dokumentacji medycznej – nie wymagaj, aby to upoważnienie miało formę pisemną

Udzielenie upoważnienia przez złożenie oświadczenia w formie ustnej, a utrwalonego w formie pisemnej przez pracownika w odpowiedni sposób, zabezpiecza prawa pacjenta. (NSA, wyrok z 19.04.2016 r.)

Termin na udostępnienie dokumentacji medycznej

Udostępniaj dokumentację medyczną najszybciej, jak to możliwe (nie możesz z góry określić, że wydanie dokumentacji nastąpi np. w terminie 7 dni).

Indywidualne przypadki koniecznego wydłużenia terminu udostępnienia dokumentacji medycznej nie dają podstaw do wyprowadzenia odstępstwa od regulacji powszechnie obowiązującej przyznającej prawo do udostępnienia bez zbędnej zwłoki. (NSA, wyrok z 12.12.2017 r.)

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej

Opracowując procedury udostępniania dokumentacji medycznej, podmioty lecznicze wprowadzają pewne rozwiązania w interesie pacjenta.  Na przykład wymóg formy pisemnego wniosku o wydanie dokumentacji bywa uzasadniany tym, że pacjent ma „podkładkę”, że taki wniosek złożył. Teoretycznie więc w interesie pacjenta powinno być, że będzie miał dowód złożenia wniosku.

Tyle tylko, że pacjent wcale takiego dowodu może nie potrzebować. Chce dostać dokumentację i koniec. Każdy zbędny formalizm stanowi utrudnienie dostępu do dokumentacji medycznej.

Skutek bywa często odwrotny od zamierzonego, a konsekwencje zainteresowania Rzecznika Praw Pacjenta mogą być kosztowne…

Artykuł pochodzi z bloga prawodlazdrowia.pl

poprzedni

Umowy w działalności leczniczej

następny

Kontrola sanepidu w gabinecie. Jak się przygotować?

Dodaj komentarz