Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

Czy wiesz, że jeżeli prowadzisz swój gabinet, przychodnię lub poradnię  musisz posiadać regulamin organizacyjny? Ustawa o działalności leczniczej określa, co taki regulamin powinien zawierać i kto musi go posiadać.

Dla kogo jest przeznaczony wzór regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego?

Wzór "Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego" przeznaczony jest dla niewielkich gabinetów, przychodni i poradni działających jako podmioty lecznicze.

Treść Regulaminu jest zgodna z aktualnym stanem prawnym. Dokument jest gotowy do wykorzystania od razu po zakupie i zawiera elementy wymagane przepisami prawa.

Dokument otrzymasz w wersji edytowalnej. Dzięki dołączonej instrukcji oraz wyjaśnieniom w tekście z łatwością dostosujesz go do specyfiki własnej działalności.

Co zawiera regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego?

Regulamin spełnia wszystkie wymogi prawne. Zgodnie z przepisami Twój regulamin powinien zawierać:
 • firmę albo nazwę podmiotu;
 • cele i zadania;
 • strukturę organizacyjną zakładu leczniczego;
 • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń;
 • organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki ich współdziałania;
 • warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;
 • organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
 • wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym (wymogu tego nie stosuje się, jeżeli udzielasz wyłącznie świadczeń ambulatoryjnych);
 • wysokość opłat za świadczenia zdrowotne;
 • sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego;
 • postanowienia dotyczące monitoringu wizyjnego

Przygotuj się do kontroli!

Regulamin organizacyjny jest jednym z podstawowych dokumentów, jakie sprawdzi organ rejestrowy prowadząc kontrolę Twojej działalności.

Co otrzymujesz?

 • wzór regulaminu organizacyjnego dla podmiotu leczniczego;
 • instrukcję.

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

369,00  z VAT
 • cele i zadania podmiotu leczniczego
 • struktura organizacyjna podmiotu leczniczego
 • postanowienia dotyczące rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych
 • postanowienia dotyczące miejsca i przebiegu udzielania świadczeń zdrowotnych
 • postanowienia dotyczące dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych
 • prawa i obowiązki pacjenta
 • zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 • postanowienia dotyczące monitoringu wizyjnego pomieszczeń
 • inne postanowienia wymagane przepisami prawa

Opis

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

Czy wiesz, że jeżeli prowadzisz swój gabinet, przychodnię lub poradnię  musisz posiadać regulamin organizacyjny? Ustawa o działalności leczniczej określa, co taki regulamin powinien zawierać i kto musi go posiadać.

Dla kogo jest przeznaczony wzór regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego?

Wzór „Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego” przeznaczony jest dla niewielkich gabinetów, przychodni i poradni działających jako podmioty lecznicze.

Treść Regulaminu jest zgodna z aktualnym stanem prawnym. Dokument jest gotowy do wykorzystania od razu po zakupie i zawiera elementy wymagane przepisami prawa.

Dokument otrzymasz w wersji edytowalnej. Dzięki dołączonej instrukcji oraz wyjaśnieniom w tekście z łatwością dostosujesz go do specyfiki własnej działalności.

Co zawiera regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego?

Regulamin spełnia wszystkie wymogi prawne. Zgodnie z przepisami Twój regulamin powinien zawierać:

 • firmę albo nazwę podmiotu;
 • cele i zadania;
 • strukturę organizacyjną zakładu leczniczego;
 • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń;
 • organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki ich współdziałania;
 • warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;
 • organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
 • wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym (wymogu tego nie stosuje się, jeżeli udzielasz wyłącznie świadczeń ambulatoryjnych);
 • wysokość opłat za świadczenia zdrowotne;
 • sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego;
 • postanowienia dotyczące monitoringu wizyjnego

Przygotuj się do kontroli!

Regulamin organizacyjny jest jednym z podstawowych dokumentów, jakie sprawdzi organ rejestrowy prowadząc kontrolę Twojej działalności.

Co otrzymujesz?

 • wzór regulaminu organizacyjnego dla podmiotu leczniczego;
 • instrukcję.

Informacje dodatkowe

Pakiet

Basic, Gold, Individual, Silver

Może spodoba się również…