Regulamin gabinetu posychiatrii

Regulamin organizacyjny dla praktyki zawodowej

Regulamin organizacyjny dla praktyki zawodowej

Regulamin organizacyjny jest aktem wewnętrznym określającym funkcjonowanie Twojego gabinetu. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie tylko podmioty lecznicze muszą go posiadać.  Jeżeli swój gabinet prowadzisz w ramach praktyki zawodowej (indywidualnej lub zbiorowej) również powinieneś mieć swój regulamin organizacyjny.

Co musi zawierać regulamin organizacyjny Twojej praktyki zawodowej?

Regulamin organizacyjny praktyki lekarskiej powinien zawierać:

  • firmę;
  • cele i zadania;
  • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
  • miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
  • wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;
  • organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
  • wysokość opłat za świadczenia zdrowotne.

Pamiętaj, że regulamin organizacyjny jest jednym z podstawowych dokumentów, jakie sprawdzi organ rejestrowy prowadząc kontrolę Twojej działalności.

Jeżeli natomiast zdecydujesz się przekształcić swoją praktykę zawodową w podmiot leczniczy, nie zapomnij dostosować swojego regulaminu do nowej formy prowadzonej działalności. Regulamin podmiotu leczniczego musi bowiem spełnić nieco więcej wymogów niż regulamin praktyki zawodowej.

Newsletter

Podobne Artykuły:

następny

Kontrola wojewody w podmiocie leczniczym

Dodaj komentarz