Polityka prywatności

Polityka prywatności

PRAWODLAZDROWIA24.PL

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą „LegaLive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie,02-822 Warszawa, ul. Poleczki 24, KRS 0000840738.

Z Administratorem możesz skontaktować się mailowo, na adres:

DANE OSOBOWE

Danymi osobowymi są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, adres e-mail oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii Twoje dane przetwarzane będą przez okres, przez jaki będziesz utrzymywał komunikację z Administratorem w tym w szczególności poprzez formularz kontaktowy. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi hostingowe oraz dostawcom systemów do obsługi korespondencji mailowej. Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów, dla których je zbieramy. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane przetwarzamy w celach związanych z korzystaniem przez Ciebie z serwisu PRAWODLAZDROWIA24.PL

  • SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGA PROCESU REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Dane, które przekazujesz nam w trakcie składania zamówienia (imię, nazwisko, dane rozliczeniowe, dane kontaktowe) przetwarzamy w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celach związanych z rozliczeniem i księgowaniem zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku danych przetwarzanych w związku z procesem składania i realizacji zamówień nie przysługuje Ci prawo żądania usunięcia danych oraz prawo żądania usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją zamówienia oraz terminu przechowywania dokumentacji księgowej.

  • NEWSLETTER

Dane, które przekazujesz nam zapisując się na nasz newsletter (imię, adres e-mail) przetwarzamy wyłącznie w celu komunikacji z Tobą, wysyłania Ci newslettera, w tym również marketingu własnego produktów oraz usług Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest również prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora związany z archiwizacją, statystyką, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  • KOMUNIKACJA PRZY WYKORZYSTANIU FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Dane, które przekazujesz nam wypełniając formularz kontaktowym, przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest również prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora związany z archiwizacją, statystyką, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą być przekazane podmiotom trzecim, którym Administrator powierza część swoich obowiązków. Odbiorcy danych zobowiązani są do przetwarzania Twoich danych przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych.

  • Krajowy Integrator Płatności S.A. – w celu obsługi płatności w sklepie prawodlazdrowia24.pl;
  • dhosting.pl Sp. z o.o. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
  • UAB MailerLite – w celu korzystania z systemu mailowego do obsługi wysyłki newslettera;
  • WebInnovative Software Sp. z o.o. – w celu obsługi systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane;
  • pozostałe podmioty, które w związku ze świadczeniem usług na rzecz Administratora (np. prawnych, księgowych, doradczych) mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych.

COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
Na stronie prawodlazdrowia24.pl wykorzystywane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pliki cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe cookies stałe przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
Pliki cookies wykorzystujemy za Twoją zgodą, którą możesz wyrazić akceptując komunikat o plikach cookies, który wyświetla się w trakcie Twojej pierwszej wizyty na stronie internetowej. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z ze strony internetowej.

Wykorzystujemy cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania strony oraz obsługi procesu składania i realizacji zamówień. Wykorzystujmy również cookies podmiotów trzecich: Google Analytics (w celach statystycznych oraz związanych z optymalizacją strony internetowej), Google Adwords (w celach promocyjnych i reklamowych); serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram LinkedIn (w celach promocji oraz obsługi procesu składania i realizacji zamówień za pośrednictwem ww. serwisów społecznościowych).

WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Na stronie prawodlazdrowia24.pl używane są wtyczki serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram, LinkedIn.

Wyświetlając stronę, Twoja przeglądarka nawiąże połączenie z serwerami administratorów ww. serwisów społecznościowych, dzięki czemu otrzymają oni informację o wyświetleniu strony wraz z Twoim adresem IP. Szczegółowe informacje o celu, zakresie i zasadach przetwarzania danych przez ww. serwisy znajdziesz w politykach prywatności ich administratorów.

LOGI SERWERA

Korzystając z naszej strony internetowej przesyłasz z wykorzystaniem swojego urządzenia zapytania do serwera, na którym przechowywana jest moja strona. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, którego używasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Ich zawartość nie jest nikomu ujawniana.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji konkretnych osób.