Standardy ochrony małoletnich w placówce medycznej – wzór

399,00  z VAT

Wzór standardów ochrony małoletnich w placówce medycznej

Kategoria:

Opis

Standardy ochrony małoletnich w placówce medycznej

Jesteś właścicielem podmiotu leczniczego lub zarządzasz placówkę medyczną? Czy  w Twojej placówce w której przebywają lub mogą przebywać małoletni? Jeżeli tak, masz obowiązek wdrożenia standardów ochrony małoletnich w swoim podmiocie leczniczym.

Co powinny zawierać standardy ochrony małoletnich w podmiocie leczniczym?

Tzw. „ustawa Kamilka” określa, co powinno znaleźć się w standardach ochrony małoletnich. Do obowiązkowych elementów należą:

 • określenie zasad zapewniających bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich
 • zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego
 • procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”
 • zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
 • kompetencje osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności
 • zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania
 • osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia
 • sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego
 • zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet
 • procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie
 • zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia

Co zawiera nasz wzór standardów ochrony małoletnich w placówce medycznej?

Otrzymujesz od nas gotowy do wykorzystania wzór standardów ochrony małoletnich, gotowy do wykorzystania w każdej placówce medycznej. Zestaw ten będzie odpowiedni zarówno dla niewielkich podmiotów leczniczych, jak i  indywidualnych lub grupowych praktyk zawodowych.

Pakiet dokumentów zawiera:

  • Standardy ochrony małoletnich w podmiocie leczniczym – wersja pełna;
  • wzór oświadczenia da pracownika dot. karalności;
  • wzór zawiadomienia o przestępstwie na szkodę małoletniego;
  • wzór zawiadomienia do sądu opiekuńczego;
  • wersja skrócona standardów – dla małoletnich;
  • BONUS – prezentacja dot. standardów ochrony małoletnich w placówce medycznej przygotowana przez Kancelarię ACHLER

Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze

Wzór standardów ochrony małoletnich został przygotowany tak, żeby jak najlepiej chronić Twoje interesy i zapewniać Ci bezpieczeństwo prawne.

Jeżeli zechcesz dostosować otrzymane dokumenty do własnych potrzeb, zrobisz to bez trudu. Dokumenty otrzymasz w wersji edytowalnej w formacie .docx

Dodatkowo otrzymujesz instrukcję oraz wyjaśnienia w formie komentarzy w tekście dokumentów.