Regulamin organizacyjny dla praktyki fizjoterapeutycznej

Czy wiesz, że jeżeli prowadzisz indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną musisz posiadać regulamin organizacyjny*? Ustawa o działalności leczniczej określa, co taki regulamin powinien zawierać i kto musi go posiadać.

Regulamin praktyki fizjoterapeutycznej musi zawierać:

 • firmę;
 • cele i zadania;
 • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;
 • organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
 • wysokość opłat za świadczenia zdrowotnej
Ten Regulamin jest przeznaczony właśnie dla indywidualnych praktyk fizjoterapeutycznych.

Przygotuj się do kontroli!

Regulamin organizacyjny jest jednym z podstawowych dokumentów, jakie sprawdzi organ rejestrowy prowadząc kontrolę Twojej działalności. Treść Regulaminu jest zgodna z aktualnym stanem prawnym. Jest gotowy do wykorzystania od razu po zakupie. Jeżeli tylko zechcesz dostosować treść Regulaminu do własnych potrzeb, zrobisz to bez problemu. Dokument otrzymasz w wersji edytowalnej. Dzięki dołączonej instrukcji oraz wyjaśnieniom w tekście z łatwością dostosujesz go do specyfiki własnej działalności. Zestaw zawiera:
 • wzór regulaminu organizacyjnego;
 • instrukcję.
*Nie kupuj tego produktu, jeżeli wykonujesz swoją działalność wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład. W takim przypadku nie musisz posiadać regulaminu organizacyjnego. W każdym innym przypadku masz obowiązek posiadać regulamin organizacyjny.

Regulamin organizacyjny dla gabinetu fizjoterapii

289,00  z VAT
 • Spełnia wszystkie wymogi prawne
 • Gotowy do wykorzystania od razu po zakupie
 • W pełni edytowalny wzór dokumentu
 • Zawiera instrukcję wypełnienia

Opis

Regulamin organizacyjny dla praktyki fizjoterapeutycznej

Czy wiesz, że jeżeli prowadzisz indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną musisz posiadać regulamin organizacyjny*? Ustawa o działalności leczniczej określa, co taki regulamin powinien zawierać i kto musi go posiadać.

Regulamin praktyki fizjoterapeutycznej musi zawierać:

 • firmę;
 • cele i zadania;
 • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;
 • organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
 • wysokość opłat za świadczenia zdrowotnej

Ten Regulamin jest przeznaczony właśnie dla indywidualnych praktyk fizjoterapeutycznych.

Przygotuj się do kontroli!

Regulamin organizacyjny jest jednym z podstawowych dokumentów, jakie sprawdzi organ rejestrowy prowadząc kontrolę Twojej działalności.

Treść Regulaminu jest zgodna z aktualnym stanem prawnym. Jest gotowy do wykorzystania od razu po zakupie.

Jeżeli tylko zechcesz dostosować treść Regulaminu do własnych potrzeb, zrobisz to bez problemu. Dokument otrzymasz w wersji edytowalnej. Dzięki dołączonej instrukcji oraz wyjaśnieniom w tekście z łatwością dostosujesz go do specyfiki własnej działalności.

Zestaw zawiera:

 • wzór regulaminu organizacyjnego;
 • instrukcję.

*Nie kupuj tego produktu, jeżeli wykonujesz swoją działalność wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład. W takim przypadku nie musisz posiadać regulaminu organizacyjnego. W każdym innym przypadku masz obowiązek posiadać regulamin organizacyjny.