Kierownik medyczny w podmiocie leczniczym

Kierownik medyczny w podmiocie leczniczym

Kierownik medyczny w podmiocie leczniczym

Czy w każdym podmiocie leczniczym musi zostać powołany kierownik medyczny? Kim jest, jak go powołać i jaki jest zakres kompetencji kierownika medycznego w podmiocie leczniczym?

Kim jest kierownik medyczny w podmiocie leczniczym?

Kierownika medycznego powołuje się najczęściej, gdy kierownikiem podmiotu leczniczego jest osoba nie mająca wykształcenia medycznego. Bo musisz pamiętać, że przepisy prawa nie nakładają na przedsiębiorców prowadzących podmioty lecznicze żadnych wymogów jeśli chodzi o wykształcenie, czy kompetencje kierowników tych placówek.

Często bywa więc tak, że kierownikiem jest osoba nie mająca żadnej wiedzy medycznej. Ponieważ jednak ktoś musi dbać o jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń zdrowotnych, powołuje się kierownika medycznego czy też kierownika do spraw medycznych.

Czy musisz powołać kierownika medycznego?

Jeżeli prowadzisz swój biznes jako podmiot leczniczy nie musisz powoływać kierownika medycznego, nawet jeżeli sam nie masz wykształcenia medycznego. Żaden przepis nie nakłada na Ciebie takiego obowiązku.

Obowiązek taki mają jedynie podmioty niebędące przedsiębiorcami (np. spzoz) i to tylko w przypadku, gdy kierownik takiego podmiotu leczniczego nie jest lekarzem. Przedsiębiorców ten wymóg nie dotyczy.

Co oczywiście nie oznacza, że nie warto o takim rozwiązaniu pomyśleć. Sam na pewno masz świadomość, że jakość usług i bezpieczeństwo pacjentów są w Twojej działalności priorytetowe. Powołanie w strukturze Twojej placówki osoby, która tego przypilnuje, wydaje się więc nienajgorszym pomysłem – i to zarówno dla Ciebie, jak i z perspektywy Twoich pacjentów.

Jakie obowiązki ma kierownik medyczny w podmiocie leczniczym?

W polskim prawie funkcjonuje tzw. swoboda umów. W pewnym uproszczeniu oznacza ona, że możesz ukształtować sobie relacje umowne jak chcesz, byle tylko nie naruszać prawa. Innymi słowy – obowiązki Twojego kierownika medycznego będą takie, jakie sobie wspólnie określicie w umowie.

Możesz w umowie określić na przykład takie obowiązki:

 • organizacja i koordynowanie działalności w sprawach medycznych;
 • zarządzanie personelem medycznym;
 • ustalanie rozkładu pracy, grafików, zabezpieczanie zastępstw;
 • nadzorowanie procesu udzielania świadczeń pod względem medycznym;
 • nadzorowanie realizacji kontraktu z NFZ;
 • obsługa procesu reklamacyjnego;
 • nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń i urządzeń
 • nadzorowanie prowadzenia dokumentacji medycznej
 • opracowywanie i wdrażanie procedur w placówce;
 • itede, itepe…

Chodzi przede wszystkim o te aspekty Twojej działalności, które wiążą się ściśle z jakością świadczeń zdrowotnych.

Jak powołać kierownika medycznego w podmiocie leczniczym?

Samo powołanie kierownika do spraw medycznych nie jest szczególnie skomplikowane. W zasadzie sprowadza się do dwóch czynności:

 • Pierwsza z nich to utworzenie takiej funkcji w strukturze Twojej placówki. Wymaga to zazwyczaj zmiany w regulaminie organizacyjnym. Jeżeli jednak Twój regulamin przewiduje taką możliwość, możesz od razu przejść do drugiego kroku…
 • …czyli do podpisania umowy. Może to być oczywiście umowa o pracę, ale najczęściej w praktyce spotyka się cywilnoprawną umowę o świadczenie usług.

I tyle. Oczywiście, jeżeli Twoja placówka ma bardziej złożoną strukturę organizacyjno-prawną, może pojawić się konieczność dodatkowych czynności. W zdecydowanej większości małych i średnich podmiotów leczniczych powołanie kierownika medycznego sprowadza się do tych dwóch kroków.

Umowa z kierownikiem medycznym

Jeżeli więc uznasz, że przydałby Ci się kierownik do spraw medycznych w Twoim podmiocie leczniczym, samo jego ustanowienie będzie proste. Pamiętaj tylko, żeby zawrzeć „dobrą” umowę.

Zacznij od wybrania rodzaju umowy. Następnie określ bardzo precyzyjnie zakres obowiązków kierownika medycznego. W umowie powinieneś określić również:

 • miejsce świadczenia pracy/usług
 • wysokość wynagrodzenia lub zasady jego ustalania;
 • sankcje za niewykonywanie obowiązków lub za ich złe wykonywanie;
 • okres obowiązywania umowy i zasady jej rozwiązania;

Zadbaj o to, by umowa była napisana, jak należy, bo kierownik medyczny odpowiada przecież za najbardziej wrażliwy, a równocześnie najistotniejszy obszar Twojego biznesu czyli udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Newsletter

Podobne Artykuły:

poprzedni

Kontrola sanepidu w gabinecie. Jak się przygotować?

następny

Dokumentacja RODO dla praktyki zawodowej

Dodaj komentarz