Kontrola wojewody w podmiocie leczniczym

Kontrola wojewody w podmiocie leczniczym

Kontrola wojewody w podmiocie leczniczym

Kontrole różnych organów to w zasadzie chleb powszedni każdego właściciela placówki medycznej. Twoją działalność może skontrolować między innymi organ rejestrowy, a w przypadku podmiotów leczniczych jest nim wojewoda.

Co może skontrolować wojewoda w podmiocie leczniczym?

Kontrola wojewody bada zgodność z prawem prowadzonej działalności. Innymi słowy, chodzi o  sprawdzenie, czy spełniłeś wszystkie formalnoprawne wymogi prowadzonej działalności.

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

Sprawdzony zostanie Twój regulamin organizacyjny oraz zgodność stanu faktycznego z wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Pamiętaj, że przepisu określają minimalną treść regulaminu organizacyjnego. Kontrolujący sprawdzą, czy regulamin zawiera wszystkie niezbędne element i czy odpowiada stanowi faktycznemu, czyli np.  czy struktura organizacyjna Twojej placówki jest zgodna z treścią regulaminu.

Wojewoda sprawdzi, czy wszystkie jednostki organizacyjne w ramach Twojego podmiotu zostały ujawnione w rejestrze. Przed rozpoczęciem kontroli upewnij się również, czy rodzaj prowadzonej działalności oraz zakres udzielanych świadczeń odpowiada temu, co widnieje w rejestrze.

Ubezpieczenie OC, dokumentacja medyczna i prawa pacjenta

Jednym z Twoich podstawowych obowiązków jako właściciela podmiotu wykonującego działalność leczniczą jest posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Kontrola zgodności z prawem obejmuje również sprawdzenie, czy realizujesz ten obowiązek. Kontrolujący sprawdzą, czy masz ważną polisę OC oraz czy zgadza się suma ubezpieczenia.

Warto, żebyś pamiętał, że masz również obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Kontrola wojewody sprawdzi, czy prawidłowo ją prowadzisz i bezpiecznie przechowujesz.

Sprawdzone zostanie również, czy udostępniając dokumentację medyczną nie naruszasz przypadkiem praw pacjenta (np. zbyt długo ociągasz się z jej wydaniem). Skoro już jesteśmy przy prawach pacjenta – kontrolujący sprawdzą również, czy udostępniasz swoim pacjentom informację o ich prawach (najczęściej robi się to w formie tzw. karty praw pacjenta).

Kontrola pomieszczeń i urządzeń placówki medycznej

Swoją działalność możesz prowadzić wyłącznie w pomieszczeniach i przy wykorzystaniu urządzeń, spełniających wymogi prawa. Chodzi przede wszystkim o wymogi z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Pracownia i urządzenia RTG

Jeżeli w swoim gabinecie wykorzystujesz urządzenia RTG, również musisz posiadać niezbędną dokumentację. W szczególności chodzi tu zezwolenie na wykorzystywanie urządzeń RTG. Przygotuj też do wglądu protokoły ewentualnych kontroli sanepidu, decyzje inspekcji, czy dokumentację urządzeń.

Odpady medyczne w podmiocie leczniczym

I wreszcie, to, co tygrysy lubią najbardziej – odpady medyczne. Czyli przede wszystkim dokumentacja potwierdzająca prawidłowe gospodarowanie i utylizację odpadów medycznych w Twojej placówce. Kontrolujący będą chcieli zobaczyć m.in. umowę na odbiór odpadów medycznych, czy prowadzoną przez Ciebie ewidencję odpadów.

Teraz już wiesz na co musisz zwrócić uwagę przygotowując się do kontroli wojewody w Twojej placówce.

Powodzenia 🙂

poprzedni

Regulamin organizacyjny dla praktyki zawodowej

następny

RODO w gabinecie. Jakie dokumenty przygotować?

Dodaj komentarz